#1. Istoria IA (Inteligența artificială)

#2. Testul Turing

Testul Turing este un experiment din domeniul inteligenței artificiale care își propune să dea răspuns la întrebarea dificilă „Pot (sau vor putea) mașinile să gândească?”. A fost conceput de matematicianul și informaticianul britanic Alan Turing în 1950. Practic e vorba doar de mașini de calcul care pot fi programate astfel încât să se comporte mai mult sau mai puțin asemănător oamenilor, prin aceea că acceptă întrebări formulate într-un limbaj natural (nu de programare) și dau răspunsuri mai mult sau mai puțin rezonabile.

Una din variantele de a afla dacă o mașină e în stare să “gândească” este să o supunem testului. Conform acestui test cineva (în schița din dreapta: C) trebuie să discearnă între o altă persoană (B) și o mașină (A), fără să-i vadă, doar pe baza răspunsurilor acestora la întrebări. Răspunsurile se dau și ele numai în scris, de ex. pe o imprimantă. Dacă răspunsurile mașinii sunt atât de bune încât cel care pune întrebările nu reușește să-și dea seama exact cine este o persoană și cine o mașină, atunci mașina a trecut testul și se poate spune că ea gândește.

Turing presupunea că în jurul anului 2000 computerul va ajunge la performanța de a îl putea induce în eroare pe cel ce pune întrebările – în cel puțin 30 % din cazuri.

#3. Sistema Eliza

“Chatbot-ul ELIZA” funcționează pe baza unor cuvinte cheie predefinite. Dacă un cuvânt cheie este găsit, atunci se aplică o regulă care transformă comentariile utilizatorului și returnează rezultatul acestei operațiuni. Dacă nu este găsit nici un cuvânt cheie, ELIZA va răspunde fie cu un răspuns generic, fie prin repetarea unuia dintre comentariile anterioare. Weizenbaum a dezvoltat ELIZA astfel încât să reproducă comportamentul unui psihoterapeut rogersian, permițându-i programului să fie “liber de a-și asuma rolul de a nu cunoaște aproape nimic din lumea reală”. Cu aceste tehnici, programul lui Weizenbaum a fost în măsură să facă pe unii oameni să creadă că au purtat o conversație cu o persoană reală. Astfel, unii susțin că ELIZA ar fi unul din programele (probabil primul) capabil să trecă Testul Turing, deși acest punct de vedere este discutabil.

Iată un mic dialog cu ELIZA (tradus în româneşte):

Pacient: Toţi bărbaţii sunt la fel.

ELIZA: In ce fel?

Pacient: Ne plictisesc întotdeauna cu cîte ceva.

ELIZA: Poţi să dai un exemplu?

Pacient: Păi, prietenul meu m-a trimis aici.

ELIZA: Prietenul tău te-a trimis aici.

Pacient: Spune că sunt mai tot timpul deprimată.

ELIZA: Îmi pare rău să aud că eşti deprimată.

Pacient: E adevărat. Sunt nefericită.

ELIZA: Crezi că venind aici ai putea fi ajutată să nu mai fi nefericită?

Pacient: Am nevoie de ajutor, măcar asta e clar.

ELIZA: Ce-ar însemna să primeşti ajutor?

Pacient: Poate aş învăţa să mă împac cu mama.

ELIZA: Povesteşte-mi despre familia ta.

#4. Domeniile IA

Categoria Ce problemă rezolvă
Interpretare Descrie situații, având informații de la sensor
Prognostic Determinarea situației având date probalistice
Diagnostica Determinarea cauzei de ce nu funcționează corect o oarecare sistemă
Proiectare Avem niște restricții, trebuie de construit forma obiectului
Planificarea Determinarea pas cu pas a acțiunilor
Învățământ Diagnostica, reglare și repararea comportamentului elevului
Gestionare Gestionare cu comportamentul sistemului în întregime
Reglarea Întocmirea recetelor pentru reparare a sistemelor
Reparația Executarea pas cu pas ce trebuie de făcut

 

#5. Sisteme expert: Arhitectura, Participantii in realizarea SE, Analiza comparativa, SI traditionale si SE (SIE)

Sisteme expert sunt sisteme inteligente bazate pe reprezentarea simbolică a cunoaşterii.

Sistemul expert este un program, în care sunt folosite cunoştinţele unui sau mai multor experţi, pentru a asigura o decizie eficientă a problemelor într-un domeniu restrâns.

Arhitectura sistemului expert:
s

Participantii in realizarea SE:

SI traditionale si SE

#6. Extragerea cunostintelor

Cunoștinșele sunt ansamblu de informații. Acestea sunt de ordin I și II.
Cele de ordin I – sunt cunoștințele înregistrate în cărți, tabele, picture ș.a.m.d.
Cele de ordin II – sunt obținute de om în procesul de activitate profesională (experiența)

#7. Prelucrarea.. tipuri

#8. Prelucrarea cunostintelor

#9. SE… evristici

#10. Extragerea cunostintelor si interpretarea lor (deductia – direct, intemeiere – descriere inversa)

#11. Etapele proiectare SE
De regulă, sunt prevăzute următoarele etape de proiectare:

 • cercetări ce ţin de etapa de preproiectare;
 • elaborarea sarcinii de proiectare;
 • elaborarea proiectului tehnic;
 • elaborarea proiectului de lucru;
 • cercetarea beta-versiunei sistemului sau exploatarea experimentală
 • a sistemului informational proiectat la comandă;
 • legalizarea versiunii SOFT sau darea în exploatare a sistemului
 • informaţional comandat de utilizator.

Conţinutul fiecărei etape poate fi consultată în diverse surse ce ţin de proiectare.

#12. Motor inferenta -> interpretorul

Interpretatorul este un program capabil să formeze concluzii rezolutive, de regulă, prin metoda „de sus în jos, de la stânga la dreapta”. Executarea programului logic începe după introducerea lui la intrarea interpretatorului logic. Primind programul logic la intrare, interpretatorul iniţiază paşi generali, necesari pentru executarea programului în regimul de interpretare:

 • verifică sintaxa afirmaţiilor de intrare;
 • le păstrează în memoria centrală în formă simplificată, compactă şi accesibilă;
 • traduce afirmaţia-scop de intrare în reprezentare internă şi apoi

începe procesul de formare a deducţiei prin aplicarea consecutivă a regulii rezoluţiei la afirmaţia-scop curentă (întrebare) şi la o procedură părintească (la fapt sau regulă), selectată din programul de intrare ce se păstrează în memorie.

 

Sursele:
//ro.wikipedia.org/wiki/Inteligen%C8%9B%C4%83_artificial%C4%83#Istoric
//ro.wikipedia.org/wiki/Sistem_expert
//ro.wikipedia.org/wiki/Testul_Turing#ELIZA_.C8.99i_PARRY
//www.cs.cmu.edu/~mihaib/articole/ai/ai-html.html
//www.descopera.org/inteligenta-artificiala/

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *